Członkowie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"

na kadencję w latach 2023 - 2026

wybrani przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

odbywające się w dniach 15, 16, 19, 20, 21 czerwca 2023r.

Przewodniczący Rady

Sadowski Paweł

Z-ca Przewodniczącego Rady

Jaros Konrad

Z-ca Przewodniczącego Rady

Majchrzak Ewa

Sekretarz Rady/Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Szustakowska Patrycja

Przewodniczący Komisji d/s Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Klepacki Jacek

Pozostali Członkowie Rady

Jeziorski Michał

Jędrzejczyk Andrzej

Kałużny Jerzy

Marciniak Jacek

Mencel Katarzyna