1. Regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi - zobacz
  2. Regulamin najmu lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi - zobacz
  3. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali - zobacz
  4. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi - zobacz
  5. Regulamin zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi - zobacz
  6. Regulamin porządku domowego w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi - zobacz
  7. Regulamin funkcjonowania i korzystania z usługi "ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - E-BOK" w Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi - zobacz

Regulaminy dostępne wyłącznie dla członków SM TEOFILÓW - wejdź

*wszystkie odnośniki należy otworzyć w przeglądarce plików .pdf. Jeżeli Państwo nie są w stanie otworzyć odnośników należy zainstalować darmowy program znajdujący się tutaj.