1. Wzory dokumentów - Dział Techniczny:
  • zgoda na wymianę okien - wyświetl
  • zgoda na wymianę grzejnika na nowy - wyświetl
  • zgoda na montaż klimatyzatora - wyświetl
  • zgoda na demontaż grzejnika w kuchni - wyświetl
  • oświadczenie demontaż grzejnika w kuchni - wyświetl
  • informacja lokatora o pracach remontowych (grzejniki) - wyświetl
  • informacja lokatora o pracach remontowych - wyświetl
 2. Wzory dokumentów - Dział Członkowski:
  • oświadczenie ebok - wyświetl
  • wniosek o przeniesienie własności (mieszkania lokatorskie) - wyświetl
  • wniosek o przeniesienie własności (mieszkania własnościowe) - wyświetl
 3. Wzory dokumentów - Dział Czynszów:
  • oświadczenie o zmianie zaliczek za wodę 2021r. - wyświetl
  • oświadczenie dotyczące wysokości zaliczki - wyświetl
  • rezygnacja z wydruku książeczek czynszowych - wyświetl
  • oświadczenie rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej
   w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - wyświetl