Informacje z dnia 10-05-2023r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z wystąpieniem mieszkańców majacych znacznie ograniczony dostęp do światła słonecznego (dziennego) zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 kasztanowców oraz klonu rosnących od strony zachodniej bloku nr 18 A przy ul. Łanowej 87.


Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2022 poz. 916.

Informacje z dnia 08-07-2022r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z wystąpieniem mieszkańców w sprawie wycięcia drzewa zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycięcie jesionu rosnącego od strony południowej na wysokości III klatki bloku nr 45
przy ul. Traktorowej 47.Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2022 poz. 916.

Informacje z dnia 08-07-2022r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym drzew zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na ich wycinkę w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Wici 22 blok nr 306 - 2 suche świerki, 2 zasychające jarzęby oraz zasychający klon,
- ul. Wici 14 blok nr 311 - zasychający klon,
- ul. Lnianej 5 blok nr 316 - zasychający jarząb,
- ul. Wici 2 blok nr 317 - pochylony klon,
- ul. Lniana 13 blok nr 319 - zasychający świerk,
- ul. Lnianej 16 blok nr 336 - zasychający jarząb,
- ul. Rojnej 37 blok nr 347 - 2 zasychające jarzęby,
- ul. Rydzowej 5 blok nr 350 - sucha jabłoń ozdobna,
- ul. Wici 68 blok nr 358 - zasychający bez czarny,
- ul. Rojnej 58 blok nr 379 - zasychający klon,
- ul. Wici 6 pawilon nr 406 - zasychający jarząb.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2022 poz. 916.

Informacje z dnia 08-07-2022r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym drzew zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na ich wycinkę w niżej wymienionych lokalizacjach:

- al. Pasjonistów 18 A blok nr 259 - zasychający głóg,
- ul. A. Radka 2 blok nr 265 - sucha leszczyna turecka i suchy świerk.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2022 poz. 916.

Informacje z dnia 08-07-2022r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym drzew zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na ich wycinkę w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Łanowej 4 a pawilon 78/78 A - sucha topola,
- ul. Plantowej 9 blok nr 65 - suchy modrzew,
- ul. Plantowej 15 blok nr 80 - suchy świerk.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2022 poz. 916.

Informacje z dnia 24-06-2021r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym zamierza złożyć wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Traktorowa 59 bl. nr 29 - suchy klon rosnący od strony wschodniej budynku,
- ul. Łanowa 20 B bl. nr 42 - suchy jarząb rosnący od strony północnej budynku,
- ul. Traktorowa 94 B bl. nr 208 - sucha brzoza rosnąca od strony wschodniej budynku, - zasychająca, wypróchniała robinia rosnąca od strony wschodniej budynku,
- ul. Wici 26 bl. nr 305 - sucha brzoza rosnąca od strony południowej budynku,
- ul. Lniana 16 bl. nr 336 - wypróchniała śliwa czerwonolistna rosnąca od strony zachodniej budynku,
- ul. Lniana 24 bl. nr 341 - sucha brzoza rosnąca od strony zachodniej budynku, - robinia rosnąca od strony zachodniej budynku w dużym pochyleniu,
- sucha sosna himalajska rosnąca od strony zachodniej budynku,

- ul. Wici 66 bl. nr 363 - 3 zasychające topole rosnące od strony zachodniej budynku,
- ul. Wici 50 bl. nr 372 - sucha lipa rosnąca od strony wschodniej budynku,
- ul. Rojna 50 G bl. nr 393 - suchy jarząb rosnący od strony wschodniej budynku.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 55.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacje z dnia 24-06-2021r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z wystąpieniem mieszkańców mających znacznie ograniczony dostęp do światła słonecznego (dziennego) zamierza radykalnie prześwietlić kasztanowce rosnące od strony zachodniej
bloku nr 18 A przy ul. Łanowej 87.Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r. poz. 55.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 19-05-2021r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacje z dnia 05-10-2020r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach w związku z ich złym stanem biologicznym:
- ul. Judyma 9 blok nr 251 - sucha brzoza,
- ul. Rojna 28 blok nr 252 - sucha brzoza,
- al. Pasjonistów 16 blok nr 258 A - sucha brzoza,
- ul. Rojna 17 paw. nr 148 - zasychający jarząb.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz 627 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249

Informacje z dnia 05-10-2020r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z Decyzją Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, będącą następstwem skargi lokatora, w zakresie doprowadzenia dróg pożarowych do budynków, nakazującą dostosowanie wysokości drzew i krzewów występujących pomiędzy ul. Marciniaka, a wschodnią elewacją budynku mieszkalnego nr 343 przy Lnianej 30 do stanu umożliwiającego dostęp dla drabin i podnośników mechanicznych, zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycięcie świerku rosnącego pomiędzy II a III klatką schodową. Rosnące wzdłuż całego budynku lilaki będą przycięte najpóźniej do końca 2020 roku do wysokości wymaganych maximum 3 m.

Podstawa prawna:

- Decyzja Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 18.09.2020 r nr WZ.5592.9.2020.
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz. 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249.

Informacje z dnia 05-10-2020r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z Decyzją Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, będącą następstwem skargi lokatora w zakresie doprowadzenia dróg pożarowych do budynków, nakazującą doprowadzenie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni umożliwiającą dojazd do budynku nr 342 przy ul. Lnianej 32 wraz z łopatką manewrową, zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów rosnących na wysokości II klatki ww. budynku.

Podstawa prawna:

- Decyzja Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia 18.09.2020 r nr WZ.5592.9.2020.
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz. 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249.

Informacje z dnia 09-07-2020r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Traktorowa 63 A blok nr 2 - zasychające drzewo,

- ul. Traktorowa 53 blok nr 38 - 2 zasychające drzewa,

- ul. Lniana 25 blok nr 327 - suchy świerk,

- ul. Lniana 20 blok nr 338 - 2 suche jarzęby.Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"Podstawa prawna:

- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz 627 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249

Informacje z dnia 03-07-2020r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Rydzowa 8 blok nr 302 szczyt wschodni - suchy klon,

- ul. Wici 24 blok nr 307 teren zielony przy przedszkolu - zasychająca topola,

- ul. Lniana 25 blok nr 322 od strony klatek - dwie suche brzozy,

- ul. Lniana 2 blok nr 328 brzoza od strony balkonów - sucha,

- ul. Rydzowa 13 blok nr 352 od strony balkonów - sucha brzoza,

- ul. Rydzowa 17 blok nr 353 od strony balkonów - zasychająca śliwa czerwona.Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"Podstawa prawna:

- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz 627 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249

Informacje z dnia 16-06-2020r.


Choć wiosna zbliża się ku końcowi zapraszamy do obejrzenia galerii, która obrazuje jej piękno na naszym osiedlu.


WIOSNA - zobacz

Informacja


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Traktorowa 63 D blok nr 5 - zasychająca robinia,

- ul. Aleksandrowska 18 blok nr 7 - 2 suche jarzęby,

- ul. Aleksandrowska 16 blok nr 8 - sucha lipa,

- ul. Rydzowa 22/24 - 5 suchych drzew,

- ul. Rojna 25 paw. nr 404 - 3 suche jarzęby, suchy dąb,

- ul. Rojna 60 blok nr 377 - suchy jarząb,

- ul. Rojna 48 blok nr 387 - zasychająca topola,

- ul. Rojna 50 H blok nr 392 - sucha śliwa,

- ul. Lniana 4 blok nr 329 - suchy jarząb,

- ul. Lniana 30 blok nr 343 - 2 suche jarzęby,

- ul. Lniana 34 blok nr 346 - suchy jarząb.Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"Podstawa prawna:

- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 Poz 627 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015r. Poz 1045

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z 2016 r. Poz. 2249

Informacja z dnia 10-06-2020r.

Informacja Veolia

Informacja z dnia 04-06-2020r.


Miało być pięknie:
Zdjęcie 1 - zobacz
Zdjęcie 2 - zobacz
Zdjęcie 3 - zobacz

A tak to wygląda:
Zdjęcie 1 - zobacz
Zdjęcie 2 - zobacz
Zdjęcie 3 - zobacz

Sąsiedztwo Lutni:
Zdjęcie 1 - zobacz
Zdjęcie 2 - zobacz
Zdjęcie 3 - zobacz
Zdjęcie 4 - zobacz
Zdjęcie 5 - zobacz
Zdjęcie 6 - zobacz
Zdjęcie 7 - zobacz

Informacja z dnia 31-01-2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z wystąpieniem mieszkańców w sprawie wycięcia drzew, zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę sześciu topól rosnących od strony zachodniej bloku nr 388 przy ul. Rojnej 50 D.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 31-01-2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem fitosanitarnym drzewa (przechylone, z odsłoniętym systemem korzeniowym) zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Ekologii i Klimatu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę wierzby rosnącej od strony zachodniej bloku nr 70 przy ul. Plantowej 17.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 09-08-2019r.

Informacja z dnia 06-08-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Aleksandrowska 24 blok nr 2e - suchy jesion,
- ul. Traktorowa 63 blok nr 1 - zasychająca topola,
- ul. Traktorowa 63 D blok nr 5 - zasychająca robinia,
- ul. Traktorowa 30 blok nr 44 - topola,
ul. Rojna 21- suchy jarząb,
- al. Pasjonistów 16 blok nr 258 A - sucha lipa,
- ul. Lniana 17 blok nr 320 - sucha wierzba,
- ul. Wici 74 blok nr 361 - zasychający jarząb.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 22-07-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż w wyniku konkursu ofert, na dostawę i wymianę dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych jako wykonawca powyższych prac wybrane zostało Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane BUDOMAL Rafał Leśniak.

Informacja z dnia 26-06-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym oraz wystąpieniami mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę dwunastu suchych drzew rosnących na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Łanowej 14 B.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 26-06-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym oraz wystąpieniami mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę dwunastu suchych drzew rosnących na terenie Skweru Olszynki Grochowskiej.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 16-04-2019r.

Plan osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej "TEOFILÓW" (schematyczny) - ulice i budynki (zobacz).

Informacja z dnia 15-03-2019r.

Informacja o awaryjnej wymianie wodociągu wraz z przyłączami przy ul. Boryny w Łodzi (zobacz).

Informacja z dnia 06-03-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku wystąpieniami mieszkańców oraz złym stanem biologicznym lilaków zamierza wyciąć stare egzemplarze rosnące od strony wschodniej bloku nr 252 przy ul. Rojnej 28 (zobacz).

Jednocześnie informujemy, że usunięte krzewy zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami do końca maja 2019 r.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 18-02-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku ze złym stanem biologicznym oraz wystąpieniami mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach (zobacz):

1. ul. Aleksandrowska 18 blok nr 7 -lipa drobnolistna,
2. ul. Łanowa 93/95 blok nr 19/20 - jabłoń ozdobna,
3. ul. Plantowa 27 blok nr 66A- dwie robinie,
4. ul. Grabieniec 20 blok nr 204 - czereśnia,
5. ul. Lniana 19 blok nr 323 - śliwa mirabelka.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wycięcie każdego drzewa uwarunkowana jest przez organ ją wydający posadzeniem nowych drzew i krzewów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 15-02-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" przedstawia w załączeniu treść pism kierowanych w chwili obecnej przez UMŁ w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zobacz

Informacja z dnia 30-11-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. ul. Rydzowej 4 blok nr 301 - suchy świerk od strony zachodniej,
2. ul. Lnianej 12 blok nr 333 - wypróchniały klon szczyt południowy,
3. ul. Lnianej 30 blok nr 343 - pochylona robinia szczyt północny, wypróchniała topola od strony zachodniej,
4. ul. Lnianej 21 - 4 wierzby na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 139 w Łodzi (przy chodniku prowadzącym do placówki).

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 15-10-2018r.


OŚWIADCZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że nie prowadzi żadnych usług w lokalach mieszkalnych bez wcześniejszego umówienia wizyty lub poinformowania mieszkańców.

Prosimy zatem o ostrożność i niewpuszczanie osób obcych podających się za pracowników Spółdzielni.

Informacja z dnia 12-10-2018r.


W celu przeciwdziałania wzrostowi zaległości w dniach 6 września i 9 października bieżącego roku odbyły się rozmowy członków Rady Nadzorczej i Zarządu z osobami, które zalegają z opłatami eksploatacyjnymi za lokale mieszkalne. Na rozmowy zaproszonych zostało łącznie 66 osób.

Rezultatem powyższego działania było uzyskanie spłaty zadłużeń jeszcze przed rozmowami na kwotę
26 123,73 zł i podpisanie porozumień na spłatę zadłużeń w ratach.

Do osób, które nie zgłosiły się na rozmowy zostały wysłane wezwania przedsądowe celem wyegzekwowania zaległości na drodze sądowej.

Informacja z dnia 09-10-2018r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Domu Kultury RELAX - zobacz

Informacja z dnia 21-09-2018r.


W nawiązaniu do inicjatywy mieszkańców Osiedla im. W. Reymonta przeciwko zamiarowi złożenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Teofilów" w Łodzi wniosku do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę starych drzew owocowych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" informuje, iż decyzja w tej sprawie została podjęta w związku z licznymi zgłoszeniami lokatorów i gospodarzy domów na uciążliwości jakie powodują drzewa owocowe między innymi:


- wabią owady - muchy, osy, szerszenie i inne,
- spadające na chodniki owoce powodują zagrożenie dla przechodniów (nie ma możliwości, aby gospodarz sprzątał każdy spadający owoc z każdego drzewa na bieżąco) co zwiększa zagrożenie poślizgnięciem zwłaszcza rano,
- gnijące owoce na trawnikach, zwłaszcza w pobliżu okien budynku powodują spory dyskomfort dla mieszkańców (ręczne usuwanie zwłaszcza śliwek w trybie natychmiastowym z trawników nie jest możliwe),
- drzewa owocowe, na których gniją owoce są źródłem chorób innych drzew,
- spadające owoce trwale plamią chodniki.

Po przeglądach przeprowadzanych przez administratorów oraz na indywidualne wnioski mieszkańców wytypowano do wycięcia drzewa powodujące największe uciążliwości.

Ponadto większość tych drzew jest starych, rachitycznych, zamierających, których wartość estetyczna jest wątpliwa.

Jednocześnie informujemy, że wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni było pierwszym etapem (czyli wymaganymi przez Ustawę o Ochronie Przyrody konsultacjami społecznymi) do uzyskania decyzji Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa na wycięcie drzew.

Wobec wpływu sprzeciwów mieszkańców Spółdzielnia odstępuje od zamiaru złożenia wniosków o zgodę na wycięcie.

Informacja z dnia 14-09-2018r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że w związku z wystąpieniem mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycięcie świerku rosnącego od strony zachodniej I klatki bloku nr 258 A przy al. Pasjonistów 16.

Informacja z dnia 14-09-2018r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew owocowych w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Traktorowa 63 D bl. nr 5
2. ul. Aleksandrowska 20 bl. nr 7 A
3. ul. Aleksandrowska 14 bl. nr 9
4. ul. Aleksandrowska 12 A bl. nr 12
5. ul. Aleksandrowska 14 A bl. nr 13
6. ul. Aleksandrowska 18 A bl. nr 15
7. ul. Aleksandrowska 10 A bl. nr 18
8. ul. Łanowa 111 bl. nr 24
9. ul. Łanowa 113 bl. nr 25 A
10. ul. Łanowa 30 bl. nr 31
11. ul. Łanowa 28 bl. nr 32
12. ul. Łanowa 26 bl. nr 33
13. ul. Traktorowa 55 bl. nr 37
14. ul. Traktorowa 53 bl. nr 38
15. ul. Łanowa 20 bl. nr 40
16. ul. Łanowa 20 A bl. nr 41
17. ul. Traktorowa 47 bl. nr 45
18. ul. Traktorowa 45 bl. nr 46
19. ul. Traktorowa 41 bl. nr 48
20. ul. Traktorowa 23 bl. nr 49
21. ul. Traktorowa 25 bl. nr 50
22. ul. Traktorowa 27 bl. nr 51
23. ul. Traktorowa 29 bl. nr 52
24. ul. Traktorowa 31 bl. nr 54
25. ul. Łanowa 12 bl. nr 55
26. ul. Łanowa 10 bl. nr 56
27. ul. Łanowa 8 bl. nr 57
28. ul. Łanowa 6 A bl. nr 58
29. ul. Plantowa 3 bl. nr 61
30. ul. Plantowa 5 bl. nr 64
31. ul. Plantowa 9 bl. nr 65
32. ul. Plantowa 25 bl. nr 66
33. ul. Plantowa 27 bl. nr 66 A
34. ul. Plantowa 19 bl. nr 69
35. ul. Plantowa 17 bl. nr 70
36. ul. Plantowa 15 bl. nr 80
37. ul. Plantowa 13 bl. nr 81
38. ul. Łanowa 97 pawilon nr 22
39. ul. Traktorowa 49 pawilon nr 73
40. ul. Łanowa 14 pawilon nr 76
41. ul. Lipiec Reymontowskich 9 pawilon nr 88
42. ul. Łanowa 83 pawilon nr 89
43. ul. Rojna 50 blok nr 386

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) -
Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 03-08-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem sieci wody gorącej w blokach nr 81 przy ulicy Plantowej 13 oraz nr 81A przy ulicy Plantowej 13A przez firmę Veolia Energia Łódź S.A. w dniach m.in. 9 i 10 sierpnia 2018 r. będą przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania uciążliwości dla lokatorów, Spółdzielnia w tych samych dniach tj. 9 i 10 sierpnia 2018 r. będzie przeprowadzać wymianę głównych zaworów odcinających na wodociągu zasilającym bloki nr 81 i 81A. Wymiana odbędzie się w piwnicach bloków nr 81 i 81A. Skutkować ona będzie przerwą w dostawie ciepłej i zimnej wody w godzinach 8.00-17.00.

W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z Administracją Osiedla im. W. Reymonta przy ulicy Traktorowej 23A tel. 42613-08-50.

Za niedogodności ze strony Spółdzielni serdecznie przepraszamy.

Informacja z dnia 20-07-2018r.

WAŻNY KOMUNIKAT
- Informacja o wymianie domofonów - zobacz

Informacja z dnia 28-06-2018r.

WAŻNY KOMUNIKAT do właścicieli lokali o odrębnej własności

W nawiązaniu do pism otrzymywanych z Urzędu Miasta Łodzi w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zwracamy się z prośbą o:

- wypełnienie wysłanych wniosków załączonych do pism i dostarczenie niezwłocznie do Spółdzielni,
- w przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela lokalu spadkobiercy winni przeprowadzić postępowanie spadkowe i ujawnić nowych właścicieli w księdze wieczystej.

Nie złożenie wniosków i nieuregulowany stan prawny lokalu uniemożliwia prowadzenie postępowania i będzie podstawą do jego zawieszenia.

Sprawę prosimy traktować jako pilną.

Wszelkie informacje udzielane będą w siedzibie Spółdzielni w Łodzi ul. Wici 1 tel. 42 613-08-22, 42 613-08-30 (sekretariat) lub w pokoju nr 22.

Informacja z dnia 22-06-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. ul. Aleksandrowska 10 bl. nr 11- sucha brzoza
2. ul. Aleksandrowska 18 bl. nr 7 - sucha brzoza
3. ul. Aleksandrowska 20 bl. nr 7A- zasychająca lipa, jarząb i jesion
4. ul. Łanowa 97 pawilon 22 - zasychający jesion
5. ul. Łanowa 111A bl. nr 27 - wypróchniała jarzębina
6. ul. Traktorowa 43 bl. nr 47 - zasychająca robinia i topola
7. ul. Plantowa 7 bl. nr 62 - sucha robinia
8. ul. Plantowa 5bl. nr 64 - suche drzewo
9. ul. Łanowa 4A - zasychający pochylony jesion
10. ul. Rojna 32 bl. 254 - zasychające topole
11. ul. Rojna26 a bl. nr 256 - zasychająca topola
12. ul. Lniana 36 bl. nr 344 - wypróchniały dąb
13. ul. Rojna 60 bl. nr 377 - suche drzewo
14. ul. Rojna 58 bl. nr 379 - suche drzewo
15. ul. Rojna 58 A bl. nr 383 - suche drzewo
16. ul. Rojna 50 bl. nr 386 - suche drzewo
17. ul. Rojna 50A bl. nr 391 - suche drzewo
18. ul. Rojna 50F bl. nr 394 - sucha jabłoń

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 23-01-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w lokalizacji: Al. Pasjonistów 4 - cztery topole

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 20-11-2017r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ŁODZI PRZY UL. ROJNEJ.

 • Pełny tekst obwieszczenia - zobacz
 • Informacja z dnia 22-08-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że istnieje możliwość zakupu przez Członków Spóldzielni drewno wiatrołomów w cenie 70 zł za m3.
  Informacji udzielają administracje osiedli telefonicznie.
  Administracja Osiedla im W. Reymonta - tel. 42 613 08 50
  Administracja Osiedla im. S. Żeromskiego - tel. 42 613 08 60
  Administracja Osiedla im. M. Konopnickiej - tel. 42 613 08 70

  Informacja z dnia 22-08-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Dostawca ciepła firma Veolia Energia Łódź SA uprzejmie informuje, że w dniach 30.08.2017r (środa) i 31.08.2017r (czwartek) będą przeprowadzone niezbędne prace konserwacyjne na sieci ciepłowniczej.
  W związku z powyższym mogą nastąpić krótkotrwałe zakłócenia w dostawie ciepła.

  Lista budynków objęta pracami konserwacyjnymi zobacz

  Informacja z dnia 10-08-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

  W okresie od 01.08.2017 roku do 31.01.2018 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
  - Traktorowa 78a
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 665 15 10
  - Traktorowa 67 - rejon pawilonów handlowych
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy st.sierż. Marta Pawlik tel. 42 665 15 10
  - Lniana 9
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 665 15 06
  - Rojna 41 - rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 665 15 06

  Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

  Informacja z dnia 25-07-2017r.

  DOSTAWCA CIEPŁA FIRMA VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. (ODPOWIEDZIALNA ZA BRAK CIEPŁEJ WODY) INFORMUJE, IŻ TERMIN USUNIĘCIA PRZEDMIOTOWEJ AWARII PRZEWIDZIANY JEST NA DZIEŃ 26.07.2017 DO GODZ. 8:00

  Informacja z dnia 11-04-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Aleksandrowska 10 bl. nr 11- sucha brzoza
  2. ul. Łanowa 85 paw. 85 - suchy głóg
  3. ul. Łanowa 30 bl. nr 31 - suchy jarząb
  4. ul. Łanowa 2 bl. nr 63 - pochylona brzoza, sucha brzoza
  5. ul. Łanowa 4a paw. 78/78a - dwie zasychające topole
  6. ul. Plantowa 23 bl. nr 67 - zasychający pochylony jesion
  7. ul. Grabieniec 20 bl. nr 204 - zasychający klon, sucha jabłoń
  8. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - zasychające drzewo
  9. Al. Harc. Zatorowców 7 bl. nr 210 - suche drzewo
  10. ul. Rojna 19 paw 145 - zasychający jarząb
  11. ul. Judyma 17 bl. nr 247 - suche drzewo
  12. ul. Judyma 15 bl. nr 248 - suche drzewo
  13. Al. Pasjonistów 12 bl. nr 257 - zasychające drzewo
  14. ul. Wici 24 bl. nr 307 - suche jarzą i zasychający jesion
  15. ul. Lniana 13 bl. nr 319 - suchy jarząb
  16. ul. Lniana 3 bl. nr 314 - dwie zasychające topole i robinia
  17. ul. Rydzowa 17 bl. nr 353 - dwie zasychające jabłonie i jarząb
  18. ul. Wici 42 bl. nr 375 - zasychająca topola
  19. ul. Wici 44 paw 417 - zasychająca topola i jarząb

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Informacja z dnia 11-04-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Lnianej 13 blok nr 319 - 3 lipy od strony balkonów
  2. ul. Rojnej 58 blok nr 379 - 2 brzozy
  3. ul. Rojnej 50 B blok nr 393 - 2 topole

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja z dnia 20-03-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Łanowej 20 blok nr. 41 - 4 drzew przy IV klatce,
  2. ul. Łanowej 6 blok nr 60 - kasztanowiec przy III klatce,
  3. Al. Pasjonistów 18A blok nr 259 - śliwka mirabelka przy IV klatce,
  4. Al. Rojnej 62b blok nr 382 - sosna przy IV klatce,
  5. skwer Olszynki Grochowskiej - 4 suche brzozy,
  6. ul. Wiernej Rzeki 2 - 2 topole,
  7. Al. Pasjonistów 2 teren zielony - suche brzozy i olszyny.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja z dnia 24-02-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na parkingu przy ul. Aleksandrowskiej 56:

  1. 4 robinie akacjowe,
  2. 2 brzozy brodawkowate,
  3. 5 klonów zwyczajnych.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 17-02-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

  W okresie od 01.02.2017 roku do 31.07.2017 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
  - Rojna 1/5 - rejon sklepu Żabka.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 655 15 10
  - Traktorowa 63 - rejon sklepu Żabka.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps.szt. Andrzej Gruszczyński tel. 42 655 15 06
  - Wici 6 - rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 655 15 10
  - Rojna 25- rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 655 15 06

  Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

  Informacja z dnia 08-02-2017r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 19-10-2016r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Firma "VEOLIA" producent i dostawca energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody informuje, że w dniu 19.10.2016 (środa) z powodu awarii ciepłociągu w godz. 9:00 - 13:00 wstrzymane będą dostawy ciepła na terenie osiedla im. M.Konopnickiej.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  Zarząd

  Informacja z dnia 15-06-2016r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 13-05-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Wici 60 blok nr 365 - klon od strony zachodniej,
  2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 1" działka nr 12 - cztery olchy czarne; działka nr 14 - pięć olch czarnych,
  3. ul. Rojna 58A blok nr 383 - dwie robinie: jedna przy stacji trafo od strony zachodniej i druga od strony wschodniej.
  4. ul. Aleksandrowska 14A - wiśnie od strony zachodniej przy klatce I.
  5. ul. Aleksandorwoska 12 - dwie topole szczyt północny.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 13-05-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Lniana 12 bl. nr 333 - klon od strony zachodniej,
  2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 2" działka nr 33 - dwie sosny i świerk,
  3. ul. Traktorowa 94C bl. nr 206 - zaschnięte rododendrony od strony wschodniej budynku.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 04-04-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Wici 20 bl. nr 308 - świerk od strony południowej na wysokości 5 klatki,
  2. ul. Lniana 28 bl. nr 340 - drzewo od strony wschodniej na wysokości 2 klatki,
  3. ul. Rojna 52 bl. nr 385 - krzewy od strony zachodniej i topola od strony północnej.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 16-03-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę lipy rosnącej przy ul. A.Radka 6 blok nr 263 od strony wschodniej.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 08-03-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Aleksandrowska 14 bl. nr 9 - suchy jarząb,
  2. ul. Aleksandrowska 18a bl. nr 15 - jarząb,
  3. ul. Aleksandrowska teren zielony przy górce - suche drzewa,
  4. ul. Traktorowa 57 bl. nr 36 - zasychające mirabelki,
  5. ul. Łanowa 6 bl. nr 60 - zasychające topole,
  6. ul. Plantowa 27 bl. nr 66A - świerk,
  7. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - sucha topola,
  8. al. Pasjonistów 4 paw. nr 153 - topole,
  9. ul. Rojna 28 bl. nr 252 - jarzęby i śliwy,
  10. ul. A. Radka 8 bl nr 262 - zasychające śliwy,
  11. ul. Rydzowa 4 bl. nr 301 - jabłoń,
  12. ul. Wici 26 bl. nr 305 - jabłoń,
  13. ul. Wici1 8 bl. nr 313 - jesiony,
  14. ul. Lniana 5 bl. nr 316 - akacje i jesiony,
  15. ul. Lniana 7 bl. nr 318 - wierzba,
  16. ul. Lniana 23 bl. nr 324 - jesion,
  17. al. Wici 30 bl. nr 326 - jarząb,
  18. ul. Lniana 25 bl. nr 327 - jarząb,
  19. ul. Lniana 30 bl. nr 343 - topola,
  20. ul. Rojna 35 bl. nr 349 - wypróchniała topola,
  21. ul. Rydzowa 13 bl. nr 352 - topole przy parkingu,
  22. ul. Rydzowa 21 bl. nr 354 - suchodrzew,
  23. ul. Wici 62 bl. nr 366 - zasychająca śliwa
  24. ul. Rydzowa 22 paw. 425 - jarząb,
  25. u. Rojna 52a paw. 427 - wypróchniałe drzewo,
  26. al. S. Brynickiej - wypróchniałe drzewa na terenach zielonych,
  27. Skwer Olszynki Grochowskiej - wypróchniałe zasychające drzewa.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 21-10-2015r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 15-10-2015r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Łanowa 20b bl. nr 42 - sucha topola
  2. ul. Traktorowa 45 bl. nr 46 - suche trzmieliny
  3. ul. Łanowa 14b Ogród Jordanowaski - suche: jabłoń ozdobna, 4 jarząby, klon, 2 olsze.
  4. ul. Łanowa 20 bl. nr 40 - jarząb
  5. ul. Plantowa 3 bl. nr 61
  6. ul. Judyma 9 bl. nr 251 - suche: topola i wiśnia
  7. ul. Judyma 13 bl nr 249 - suchy lilak
  8. ul. Wici 20 bl. nr 308 - suchy lilak, i jarząb
  9. ul. Lniana 13 bl nr 319 - suchy lilak
  10. ul. Rojna 50a bl. nr 391 - sucha jabłoń
  11. ul. Wici 18 bl. nr 309 - suchy kasztanowiec
  12. ul. Wici74 bl. nr 361 - wypróchniała topola

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 09-08-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Departament informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż
  Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych nie rozsyła, a także nie współpracuje z podmiotami przesyłającymi "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł".
  Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.
  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczania opłat z tego tytułu.

  Informacja z dnia 25-05-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Informujemy o awarii centrali telefonicznej w Administracji im. W. Reymonta, ul. Traktorowa 23a.
  Mogą wystąpić problemy przy próbie kontaktu telefonicznego z pracownikami Administracji za co bardzo przepraszamy.

  Informacja z dnia 14-05-2015r.

  Nowa informacja w zakładce WALNE ZGROMADZENIE
  wejdź

  Informacja z dnia 04-03-2015r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 28-01-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  ŁÓDZKA POLICJA OSTRZEGA!!! UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH POLICJANTÓW!!! zobacz

  Informacja z dnia 22-01-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów informuje, że nie prowadzi usług za które pobierane są pieniądze w mieszkaniach.
  W ostatnim czasie nasiliły się przypadki nachodzenia mieszkańców przez osoby oferujące swoje usługi. Osoby te powołują się na uzgodnienia ze Sp-nią, co jest oczywistą nieprawdą. Zdarzają się również fakty wyłudzania pieniędzy z tytułu opłat czynszowych jak również odczytów i montażu wodomierzy.
  Ponieważ Sp-nia nie pobiera żadnych pieniędzy w mieszkaniach - prosimy o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi odpłatne wykonanie różnego typu usług.

  Informacja z dnia 18-06-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 08-05-2014r.

  Informacje o Walnym Zgromadzeniu

  wejdź

  Informacja z dnia 19-03-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 07-01-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 20-12-2013r.

  Od dnia 20 listopada 2013r. wejście na podstronę regulaminy wymaga zalogowania się.
  Identyfikator i hasło niezbędne do wejścia na powyższą podstronę, znajduje się na nowej karcie użytkownika pod numerem indywidualnego rachunku bankowego.

  Informacja z dnia 12-11-2013r.

  W dniu 23 listopada 2013r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 15:00 (za Wigilię 24 grudnia 2013r.)

  Informacja z dnia 06-11-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 30-10-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 30-10-2013r.

  W dniu 31 października 2013r. (czwartek) KASA pracuje od 09:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 14:00, Dział czynszów w godz. 8:00 - 15:00.

  Informacja z dnia 09-10-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 28-08-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 07-08-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 04-07-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 24-05-2013r.

  Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  wejdź

  Informacja z dnia 15-05-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 23-04-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia....

  wejdź

  Informacja z dnia 10-04-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 13-03-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 05-02-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 16-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  ZAWIADOMIENIE z dnia 07-01-2013r.

  Zawiadomienie w związku z ARTYKUŁEM PRASOWYM, który ukazał się w "DZIENNIKU ŁÓDZKIM"
  w dniu 07-01-2013r.

  zobacz

  Informacja z dnia 03-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 02-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 12-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "regulaminy" (punkt.13)

  wejdź

  Informacja z dnia 12-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 06-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 01-12-2012r.

  WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana stawki opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych

  wejdź

  Informacja z dnia 28-11-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 19-11-2012r.

  W dniu 24 listopada 2012r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 14:00