Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" powstała w roku 1978 w wyniku wyodrębnienia się części zasobów mieszkaniowych z jednej z największych i najstarszej w Łodzi Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator". Osiedle Teofilów zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Łodzi.

Zasoby Spółdzielni to:

  • 203 budynki mieszkalne,
  • 38 pawilony handlowo-usługowe,
  • 37 zespoły garażowe

wybudowane na gruncie o powierzchni 115 ha. Budynki mieszkalne wzniesione w technologii wielkiej płyty systemu ŁSM (Łódzka Sekcja Mieszkaniowa) mają 5 lub 11 kondygnacji. Ogólna powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych wynosi obecnie 662140 m2 - z tego na powierzchnię lokali mieszkalnych przypada 621806 m2. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" administruje 15302 lokalami mieszkalnymi oraz 302 lokalami użytkowymi, które są przeznaczone do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Członkami Spółdzielni jest 15806 osób fizycznych.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" zamieszkuje około 30000 mieszkańców. Rozpoczęcie realizacji inwestycji mieszkaniowych na gruntach Teofilowa nastąpiło w 1964r i trwało nieprzerwanie do roku 1977. Obecne zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" są podzielone na trzy osiedla:

  • Osiedle im. Wł. Reymonta,
  • Osiedle im. St. Żeromskiego,
  • Osiedle im. M. Konopnickiej

oraz wszystkie wymienione osiedla posiadają bogatą infrastrukturę towarzyszącą w postaci żłobków, przedszkoli i szkół.

W obiektach należących do Spółdzielni funkcjonują dwa domy kultury. W tych placówkach kulturalnych są prowadzone różnorodne formy działalności kulturalno-oświatowej wynikające z zapotrzebowania mieszkańców, a w szczególności dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób znajdujących się już w wieku emerytalnym. Na terenie Spółdzielni znajduje się zadbany, oryginalny, stary drzewostan, który co rok jest uzupełniany nowymi gatunkami drzew i krzewów. Wśród okazów drzew są dwa dęby, które zostały zakwalifikowane jako pomniki przyrody. Przez cały rok mieszkańcy mogą korzystać z pływalni "Wodny Raj", gdzie znajdują się dwa baseny wyposażone w zjeżdżalnie, sauny, sale do fitness. Ponadto w osiedlach są boiska piłkarskie, kort tenisowy, park skejtowski oraz jeden z najładniejszych Ogródków Jordanowskich w Łodzi, a także zimą lodowiska. Wszystkie wymienione obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem i frekwencją nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych, którzy znajdują tam doskonałe miejsce do wypoczynku.

W swoich zasobach Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć placówek handlowych i punktów usługowych. Bazę lokalową dla wspomnianych placówek stanowią własne pawilony handlowo-usługowe. Ważną funkcję o charakterze uzupełniającym spełniają istniejące targowiska prowadzone przez Urząd Miasta, oraz kioski handlowe, które stanowią własność prywatną podmiotów gospodarczych. W pobliżu Spółdzielni znajdują się także wielko powierzchniowe placówki handlowe-supermarkety. W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" posiada pełne zabezpieczenie w zakresie podaży towarów i usług. Spółdzielnia posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek służby zdrowia oraz aptek. Obecnie jednak opieka zdrowotna w coraz większym stopniu jest sprawowana przez podmioty prywatne świadczące usługi medyczne. Istniejąca na terenie należącym do Spółdzielni ilość przychodni oraz zakładów opieki zdrowotnej zabezpiecza w pełni potrzeby mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów". Spółdzielnia posiada bardzo korzystne usytuowanie. Jej osiedla znajdują się około 10 km od centrum miasta Łodzi. Dzięki dobrze rozwiniętej i funkcjonującej komunikacji miejskiej mieszkańcy Spółdzielni posiadają możliwość sprawnego przemieszczania się. Istniejące linie autobusowe i tramwajowe umożliwiają mieszkańcom szybki przejazd do centrum miasta. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Łodzi zarówno jeśli chodzi o powierzchnię zasobów mieszkaniowych jak i liczbę mieszkańców.

Z uwagi na wiek budynków prowadzona jest intensywna działalność remontowa i modernizacyjna. Szczególną uwagę poświęca się pracom termomodernizacyjnym i związanym z tym odnawianiem elewacji budynków poprawiającym ogólną estetykę osiedla.