1. Godziny pracy Spółdzielni:
  • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
  • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 17.30
 2. Kasa:
  • poniedziałek, środa, piątek: od 09:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 14:00
  • wtorek, czwartek: od 10:00 do 13:30 oraz od 14:00 do 17:00
 3. Centrala:
  • tel. 42 613 08 00
  • fax. 42 613 08 88
 4. Sekretariat:
  • tel. 42 613 08 30
  • e-mail: biuro@smteofilow.com.pl
 5. Dział Ekonomiczno-Samorządowy:
  • tel. 42 613 08 28
 6. Dział Ewidencji Czynszów:
  • bloki od 001 do 81A: tel. 42 613 08 39
  • bloki od 201 do 266: tel. 42 613 08 20 lub 42 613 08 21
  • bloki od 301 do 409: tel. 42 613 08 19 lub 42 613 08 38
 7. Windykacja
  • tel. 42 613 08 10
 8. Dział Rachunkowości:
  • kierownik: tel. 42 613 08 13
  • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 12
 9. Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:
  • kierownik: tel. 42 613 08 43
  • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 34
 10. Dział Konserwacji i Remontów:
  • kierownik: tel. 42 613 08 15
 11. Dział Techniczny:
  • kierownik: tel. 42 613 08 16
  • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 17
 12. Dział Finansowy i Ewidencji Wkładów:
  • kierownik: tel. 42 613 08 23
  • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 24
 13. Dział IT
 14. Pogotowie Spółdzielcze:
  • poniedziałek, środa, piątek: od 15:30 do 07:00
  • wtorek, czwartek: od 18:00 do 7:00
  • sobota, niedziela: całodobowo
  • tel. 42 640 41 05 lub 42 640 41 06 lub 601 880 504
 15. Portiernia:
  • tel. 42 613 08 40
 16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 17. Ważne telefony:
  • Telefon Alarmowy - tel. 112
  • Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
  • Straż Pożarna - tel. 998
  • Policja - tel. 997
  • Straż Miejska - tel. 986

  • Pogotowie Spółdzielcze "PRYM" - tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06
  • Pogotowie Dźwigowe - tel. 42 655 70 19
  • Pogotowie Gazowe - tel. 992, 42 674 66 95
  • Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994, 42 678 35 46
  • Pogotowie Energetyczne - tel. 42 675 10 00 (w sytuacji zagrożenia życia lub mienia tel. 991)
  • Pogotowie Ciepłownicze "VEOLIA":
   Poniedziałek - Piątek 7:00 - 16:00 tel. (22) 658 58 58
   W pozostałych godzinach 993 (awarie).