1. Godziny pracy Spółdzielni:
    • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
    • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 17.30
  2. Kasa:
    • poniedziałek, środa, piątek: od 09:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 14:00
    • wtorek, czwartek: od 10:00 do 13:30 oraz od 14:00 do 17:00
  3. Centrala:
    • tel. 42 613 08 00
    • fax. 42 613 08 88
  4. Sekretariat:
    • tel. 42 613 08 30
  5. Dział Ekonomiczno-Samorządowy:
    • tel. 42 613 08 28
  6. Dział Ewidencji Czynszów:
    • bloki od 001 do 81A: tel. 42 613 08 39
    • bloki od 201 do 266: tel. 42 613 08 21
    • bloki od 301 do 409: tel. 42 613 08 19 lub 42 613 08 38
  7. Dział Rachunkowości:
    • kierownik: tel. 42 613 08 13
    • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 12
  8. Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:
    • kierownik: tel. 42 613 08 43
    • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 34
  9. Dział Konserwacji i Remontów:
    • kierownik: tel. 42 613 08 15
  10. Dział Techniczny:
    • kierownik: tel. 42 613 08 16
    • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 17
  11. Dział Finansowy i Ewidencji Wkładów:
    • kierownik: tel. 42 613 08 23
    • obsługa interesantów: tel. 42 613 08 24
  12. Pogotowie Spółdzielcze:
    • poniedziałek, środa, piątek: od 15:30 do 07:00
    • wtorek, czwartek: od 18:00 do 7:00
    • sobota, niedziela: całodobowo
    • tel. 42 640 41 05 lub 42 640 41 06 lub 601 880 504
  13. Portiernia:
    • tel. 42 613 08 40
  14. Kontakt elektroniczny ze spółdzielnią:
  15. Inspektor Danych Osobowych Adam Myziak:
  16. Ważne telefony:
    • Telefon Alarmowy - tel. 112
    • Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
    • Straż Pożarna - tel. 998
    • Policja - tel. 997
    • Straż Miejska - tel. 986

    • Pogotowie Spółdzielcze "PRYM" - tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06
    • Pogotowie Dźwigowe - tel. 42 655 70 19
    • Pogotowie Gazowe - tel. 992, 42 678 51 22, 42 674 66 95
    • Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994, 42 678 35 46
    • Pogotowie Energetyczne - tel. 42 675 10 00 (w sytuacji zagrożenia życia lub mienia tel. 991)
    • Pogotowie Ciepłownicze "VEOLIA" - całą dobę tel. 993
      tel. 42 675 45 10, 42 675 45 11, 42 675 45 12
      Rej. II - godz. 7:00-15:00 tel. 42 675 57 22, 42 675 57 40