DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w miesiącach

październik - grudzień 2017r.

03 października Wojciech Ochman
07 listopada Wojciech Młynarski
05 grudnia Mścisław Miśkiewicz

Dyżury odbywają się w pokoju Prezesa w godzinach 16:00-17:00.