DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w miesiącach

styczeń - marzec 2020 r.

07 stycznia Tadeusz Jadczak
04 lutego Mścisław Miśkiewicz
03 marca Paweł Pietrzak

Dyżury odbywają się w pokoju Prezesa w godzinach 16:00-17:00.