DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w miesiącach

styczeń - marzec 2019 r.

08 stycznia Ireneusz Rezner
05 lutego Tadeusz Jadczak
05 marca Andrzej Puchowski

Dyżury odbywają się w pokoju Prezesa w godzinach 16:00-17:00.