DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w miesiącach

kwiecień - czerwiec 2018r.

03 kwietnia Mścisław Miśkiewicz
08 maja Paweł Pietrzak

Dyżury odbywają się w pokoju Prezesa w godzinach 16:00-17:00.