Zawiadomienie o pisemnym przetargu ofertowym na wynajem garażu

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM GARAŻU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem garażu o powierzchni 14,30 m2 w zespole garażowym nr 17 przy ul. Aleksandrowskiej

WADIUM - 300,-zł

Oferty powinny zawierać:

a) dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informację czy jest członkiem Spółdzielni),

b) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 100,00 zł netto miesięcznie (tj. bez VAT).

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie oraz wadium należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 09 sierpnia 2017r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia 2017r. o godz. 11:oo

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu garażu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu garażu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże garaż wyłonionemu w przetargu najemcy w istniejącym stanie technicznym.

Garaż można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymonta przy ul. Traktorowej 23A, tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 26 lipca 2017r

O pisemnym przetagu ofertowym na wynajem stoiska w hali mięsno-wędliniarskiej...

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM STOISKA W HALI MIĘSNO-WĘDLINIARSKIEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem stoiska handlowego nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie nr 423 przy ul. Rydzowej 16

Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa i wędlin.

WADIUM - 1 700,-zł

Oferty powinny zawierać propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 1 276,30 zł netto miesięcznie (tj. bez VAT)

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie oraz wadium należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00 .

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2017r. o godz. 11:oo

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Stoisko można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla. im. M. Konopnickiej przy ul. Rydzowej 5 tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 02 sierpnia 2017 r.

O pisemnym przetagu ofertowym na wynajem stoiska w hali mięsno-wędliniarskiej...

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM STOISKA W HALI MIĘSNO-WĘDLINIARSKIEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem stoiska handlowego nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie nr 423 przy ul. Rydzowej 16

Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa i wędlin.

WADIUM - 1 700,-zł

Oferty powinny zawierać propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 1 276,30 zł netto miesięcznie (tj. bez VAT)

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie oraz wadium należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 14:00 .

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2017r. o godz. 11:oo

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Stoisko można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla. im. M. Konopnickiej przy ul. Rydzowej 5 tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 02 sierpnia 2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada do zagospodarowania niżej wymieniony wolny lokal użytkowy:


- lokal użytkowy nr 14B o pow. 29,21 m2 położony w pawilonie nr 49A przy ul. Traktorowej 23A,

Zainteresowanych wynajmem lokalu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolny lokal użytkowy nr 7 o pow. 31,56 mkw. położony w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 9 w pawilonie 88. Proponowany czynsz stanowi kwotę 600,- zł netto miesięcznie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28