Zawiadomienie o pisemnym przetargu ofertowym na wynajem garażu

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM GARAŻU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem garażu nr 11 o powierzchni 14,43 m2 w zespole garażowym nr 60B przy ul. Łanowej

Oferty powinny zawierać:

a) dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, informację czy jest członkiem Spółdzielni),

b) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 100,00 zł netto miesięcznie (tj. bez VAT).

WADIUM - 300,00 zł

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899
w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 20.08.2018r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 21 sierpnia 2018r. do godz. 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi 22 sierpnia 2018r. o godz. 11:00

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu garażu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

- prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej kwoty czynszu najmu,

- prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez oferenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu garażu we wskazanym wyżej terminie,

- możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże garaż wyłonionemu w przetargu najemcy w istniejącym stanie technicznym.

Garaż można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymonta przy ul. Traktorowej 23A, tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla im. W. Reymonta przy ul. Traktorowej 23A, tel. 42 613 08 50.

Łódź, dnia 2 sierpnia 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.