Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi zaprasza do zapoznania się z poniżej przedstawioną możliwością wynajmu lokalu usługowo-handlowego.

rozwiń/zwiń

Lokal znajduje się w Łodzi przy ul. Łanowej 85 na I piętrze pawilonu handlowo-usługowego.
Lokal składa się z wielu pomieszczeń o łącznej powierzchni 622,63 m2 (z salą główną i pomieszczeniami przynależnymi, sanitariatami) do dowolnej aranżacji przez Najemcę.
Lokal jest na konstrukcji słupowej, po uzyskaniu zgody Spółdzielni istnieje możliwość wyburzenia większości ścian wewnętrznych, uzyskując otwartą przestrzeń np. pod działalność handlową.
Wyposażony jest w instalację wentylacyjną z możliwością instalacji klimatyzatorów, również po uzyskaniu zgody Spółdzielni.
Lokal posiada duże przeszklone witryny z możliwością umieszczenia widocznej reklamy. Bezpośrednio przed lokalem znajduje się utwardzony teren z dogodnym wjazdem i miejscami parkingowymi

Lokal jest z potencjałem na prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności handlowo-usługowej oraz biurowej.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się kompleks pawilonów handlowo-usługowych przy ruchliwych ulicach, bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Bielicowej z ul. Łanową. Atutem lokalizacji jest gęsto zaludniony teren dzięki budynkom mieszkaniowym, gdzie występuje duży ruch pieszojezdny. Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej.

Na powyższy lokal w styczniu 2020 r. zostanie ogłoszony pisemny przetarg ofertowy.

Z warunkami przetargu oraz ceną wywoławczą będzie można zapoznać się na stronie Spółdzielni pod adresem www.smteofilow.com.pl w zakładce przetargi.

Konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 wymiany poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych bloku nr 201 przy ul. Grabieniec 12

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 wymiany poziomów i pionów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w częściach wspólnych bloku nr 201 przy ul. Grabieniec 12

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 07.01.2020 r. do godz. 14.30


Wadium wynosi: 10.000,- zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)


Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.


Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.Łódź, dnia 03 grudnia 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 726 069 872

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.