ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY
w budynku nr 347 przy ul. Rojnej 37 o pow. 51,00 m2.

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA LOKAL UŻYTKOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku nr 347
przy ul. Rojnej 37 o pow. 51,00 m2.

Oferty powinny zawierać dwa elementy, a mianowicie:

1) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej
    działalności,

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 1 300,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT)

WADIUM - 1 600,-zł

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 04.02.2019 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1
05 lutego 2019 r. w godz. od 10:00 do 13:30 oraz od 14:00 do 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi 06 lutego 2019 r. o godz.10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Rydzowa 5 tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 16 stycznia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY
w pawilonie nr 88 przy ul. Lipiec Reymontowskich 9 o pow. 31,56 m2.

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA LOKAL UŻYTKOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w pawilonie nr 88
przy ul. Lipiec Reymontowskich 9 o pow. 31,56 m2.

Oferty powinny zawierać dwa elementy, a mianowicie:

1) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej
    działalności,

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 500,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT)

WADIUM - 1 000,-zł

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 30.01.2019 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1
w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 01 lutego 2019 r. o godz.10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymonta w Łodzi ul. Traktorowa 23A tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 09 stycznia 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż od stycznia 2019 r. do zagospodarowania będą wolne pomieszczenia o pow. 259,36 m2 (część powierzchni dawniej zajmowanej przez bibliotekę) położone na parterze bloku nr 348 przy ul. Rojnej 39.

Pomieszczenia zostaną zagospodarowane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ofertowego, który zostanie ogłoszony w styczniu 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.