OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYMIANĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę 62 dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

- wpłacenie wskazanego wadium,

- złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie.


2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 w sekretariacie pokój nr 30. Podczas składania oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.


3. Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2019 r. o godz. 14:30.


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w "Specyfikacji warunków zamówienia".


5. Oferty niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane.


6. Wybór wykonawcy, bez udziału zainteresowanego, nastąpi w terminie do dnia 22.07.2019 r.


7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.UWAGA: Specyfikację warunków zamówienia i dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni w pok. nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Łódź, dnia 21 maja 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.