Prezes

Zdzisław Okrasa

Z-ca Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Zbigniew Giernatowski

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, Główny Księgowy

Agnieszka Dębicka

Z-ca Prezesa, Kierownik Działu Ekonomiczno - Samorządowego

Joanna Kurzyk