Informacja z dnia 22-08-2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że istnieje możliwość zakupu przez Członków Spóldzielni drewno wiatrołomów w cenie 70 zł za m3.
Informacji udzielają administracje osiedli telefonicznie.
Administracja Osiedla im W. Reymonta - tel. 42 613 08 50
Administracja Osiedla im. S. Żeromskiego - tel. 42 613 08 60
Administracja Osiedla im. M. Konopnickiej - tel. 42 613 08 70

Informacja z dnia 22-08-2017r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Dostawca ciepła firma Veolia Energia Łódź SA uprzejmie informuje, że w dniach 30.08.2017r (środa) i 31.08.2017r (czwartek) będą przeprowadzone niezbędne prace konserwacyjne na sieci ciepłowniczej.
W związku z powyższym mogą nastąpić krótkotrwałe zakłócenia w dostawie ciepła.

Lista budynków objęta pracami konserwacyjnymi zobacz

Informacja z dnia 10-08-2017r.

W dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 14:30.
W dniu 14 sierpnia 2017r. (poniedziałek) Kasa Sp-ni pracuje w godz. 9:30 - 14:00.
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja z dnia 10-08-2017r.

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

W okresie od 01.08.2017 roku do 31.01.2018 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
- Traktorowa 78a
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 665 15 10
- Traktorowa 67 - rejon pawilonów handlowych
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy st.sierż. Marta Pawlik tel. 42 665 15 10
- Lniana 9
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 665 15 06
- Rojna 41 - rejon pawilonu handlowego.
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 665 15 06

Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

Informacja z dnia 25-07-2017r.

DOSTAWCA CIEPŁA FIRMA VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. (ODPOWIEDZIALNA ZA BRAK CIEPŁEJ WODY) INFORMUJE, IŻ TERMIN USUNIĘCIA PRZEDMIOTOWEJ AWARII PRZEWIDZIANY JEST NA DZIEŃ 26.07.2017 DO GODZ. 8:00

Informacja z dnia 11-04-2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Aleksandrowska 10 bl. nr 11- sucha brzoza
2. ul. Łanowa 85 paw. 85 - suchy głóg
3. ul. Łanowa 30 bl. nr 31 - suchy jarząb
4. ul. Łanowa 2 bl. nr 63 - pochylona brzoza, sucha brzoza
5. ul. Łanowa 4a paw. 78/78a - dwie zasychające topole
6. ul. Plantowa 23 bl. nr 67 - zasychający pochylony jesion
7. ul. Grabieniec 20 bl. nr 204 - zasychający klon, sucha jabłoń
8. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - zasychające drzewo
9. Al. Harc. Zatorowców 7 bl. nr 210 - suche drzewo
10. ul. Rojna 19 paw 145 - zasychający jarząb
11. ul. Judyma 17 bl. nr 247 - suche drzewo
12. ul. Judyma 15 bl. nr 248 - suche drzewo
13. Al. Pasjonistów 12 bl. nr 257 - zasychające drzewo
14. ul. Wici 24 bl. nr 307 - suche jarzą i zasychający jesion
15. ul. Lniana 13 bl. nr 319 - suchy jarząb
16. ul. Lniana 3 bl. nr 314 - dwie zasychające topole i robinia
17. ul. Rydzowa 17 bl. nr 353 - dwie zasychające jabłonie i jarząb
18. ul. Wici 42 bl. nr 375 - zasychająca topola
19. ul. Wici 44 paw 417 - zasychająca topola i jarząb

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 25-04-2017r.

W dniu 02 maja 2017r. (wtorek) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 15:00.
W dniu 02 maja 2017r. (piątek) Kasa Sp-ni pracuje w godz. 9:30 - 14:00.
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja z dnia 12-04-2017r.

W dniu 14 kwietnia 2017r. (piątek) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 13:00.
W dniu 14 kwietnia 2017r. (piątek) Kasa Sp-ni pracuje w godz. 8:30 - 12:00.
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacja z dnia 11-04-2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Lnianej 13 blok nr 319 - 3 lipy od strony balkonów
2. ul. Rojnej 58 blok nr 379 - 2 brzozy
3. ul. Rojnej 50 B blok nr 393 - 2 topole

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 20-03-2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Łanowej 20 blok nr. 41 - 4 drzew przy IV klatce,
2. ul. Łanowej 6 blok nr 60 - kasztanowiec przy III klatce,
3. Al. Pasjonistów 18A blok nr 259 - śliwka mirabelka przy IV klatce,
4. Al. Rojnej 62b blok nr 382 - sosna przy IV klatce,
5. skwer Olszynki Grochowskiej - 4 suche brzozy,
6. ul. Wiernej Rzeki 2 - 2 topole,
7. Al. Pasjonistów 2 teren zielony - suche brzozy i olszyny.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 24-02-2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na parkingu przy ul. Aleksandrowskiej 56:

1. 4 robinie akacjowe,
2. 2 brzozy brodawkowate,
3. 5 klonów zwyczajnych.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 17-02-2017r.

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

W okresie od 01.02.2017 roku do 31.07.2017 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
- Rojna 1/5 - rejon sklepu Żabka.
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 655 15 10
- Traktorowa 63 - rejon sklepu Żabka.
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps.szt. Andrzej Gruszczyński tel. 42 655 15 06
- Wici 6 - rejon pawilonu handlowego.
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 655 15 10
- Rojna 25- rejon pawilonu handlowego.
Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 655 15 06

Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

Informacja z dnia 08-02-2017r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 19-10-2016r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Firma "VEOLIA" producent i dostawca energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody informuje, że w dniu 19.10.2016 (środa) z powodu awarii ciepłociągu w godz. 9:00 - 13:00 wstrzymane będą dostawy ciepła na terenie osiedla im. M.Konopnickiej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd

Informacja z dnia 15-06-2016r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 13-05-2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Wici 60 blok nr 365 - klon od strony zachodniej,
2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 1" działka nr 12 - cztery olchy czarne; działka nr 14 - pięć olch czarnych,
3. ul. Rojna 58A blok nr 383 - dwie robinie: jedna przy stacji trafo od strony zachodniej i druga od strony wschodniej.
4. ul. Aleksandrowska 14A - wiśnie od strony zachodniej przy klatce I.
5. ul. Aleksandorwoska 12 - dwie topole szczyt północny.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 13-05-2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Lniana 12 bl. nr 333 - klon od strony zachodniej,
2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 2" działka nr 33 - dwie sosny i świerk,
3. ul. Traktorowa 94C bl. nr 206 - zaschnięte rododendrony od strony wschodniej budynku.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 04-04-2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Wici 20 bl. nr 308 - świerk od strony południowej na wysokości 5 klatki,
2. ul. Lniana 28 bl. nr 340 - drzewo od strony wschodniej na wysokości 2 klatki,
3. ul. Rojna 52 bl. nr 385 - krzewy od strony zachodniej i topola od strony północnej.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 21-03-2016r.

W dniu 25 kwietnia 2016r. (piątek) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 13:00.
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja z dnia 16-03-2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę lipy rosnącej przy ul. A.Radka 6 blok nr 263 od strony wschodniej.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 08-03-2016r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Aleksandrowska 14 bl. nr 9 - suchy jarząb,
2. ul. Aleksandrowska 18a bl. nr 15 - jarząb,
3. ul. Aleksandrowska teren zielony przy górce - suche drzewa,
4. ul. Traktorowa 57 bl. nr 36 - zasychające mirabelki,
5. ul. Łanowa 6 bl. nr 60 - zasychające topole,
6. ul. Plantowa 27 bl. nr 66A - świerk,
7. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - sucha topola,
8. al. Pasjonistów 4 paw. nr 153 - topole,
9. ul. Rojna 28 bl. nr 252 - jarzęby i śliwy,
10. ul. A. Radka 8 bl nr 262 - zasychające śliwy,
11. ul. Rydzowa 4 bl. nr 301 - jabłoń,
12. ul. Wici 26 bl. nr 305 - jabłoń,
13. ul. Wici1 8 bl. nr 313 - jesiony,
14. ul. Lniana 5 bl. nr 316 - akacje i jesiony,
15. ul. Lniana 7 bl. nr 318 - wierzba,
16. ul. Lniana 23 bl. nr 324 - jesion,
17. al. Wici 30 bl. nr 326 - jarząb,
18. ul. Lniana 25 bl. nr 327 - jarząb,
19. ul. Lniana 30 bl. nr 343 - topola,
20. ul. Rojna 35 bl. nr 349 - wypróchniała topola,
21. ul. Rydzowa 13 bl. nr 352 - topole przy parkingu,
22. ul. Rydzowa 21 bl. nr 354 - suchodrzew,
23. ul. Wici 62 bl. nr 366 - zasychająca śliwa
24. ul. Rydzowa 22 paw. 425 - jarząb,
25. u. Rojna 52a paw. 427 - wypróchniałe drzewo,
26. al. S. Brynickiej - wypróchniałe drzewa na terenach zielonych,
27. Skwer Olszynki Grochowskiej - wypróchniałe zasychające drzewa.

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 21-10-2015r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 15-10-2015r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. ul. Łanowa 20b bl. nr 42 - sucha topola
2. ul. Traktorowa 45 bl. nr 46 - suche trzmieliny
3. ul. Łanowa 14b Ogród Jordanowaski - suche: jabłoń ozdobna, 4 jarząby, klon, 2 olsze.
4. ul. Łanowa 20 bl. nr 40 - jarząb
5. ul. Plantowa 3 bl. nr 61
6. ul. Judyma 9 bl. nr 251 - suche: topola i wiśnia
7. ul. Judyma 13 bl nr 249 - suchy lilak
8. ul. Wici 20 bl. nr 308 - suchy lilak, i jarząb
9. ul. Lniana 13 bl nr 319 - suchy lilak
10. ul. Rojna 50a bl. nr 391 - sucha jabłoń
11. ul. Wici 18 bl. nr 309 - suchy kasztanowiec
12. ul. Wici74 bl. nr 361 - wypróchniała topola

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045

Informacja z dnia 09-08-2015r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Departament informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych nie rozsyła, a także nie współpracuje z podmiotami przesyłającymi "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł".
Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczania opłat z tego tytułu.

Informacja z dnia 25-05-2015r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy o awarii centrali telefonicznej w Administracji im. W. Reymonta, ul. Traktorowa 23a.
Mogą wystąpić problemy przy próbie kontaktu telefonicznego z pracownikami Administracji za co bardzo przepraszamy.

Informacja z dnia 14-05-2015r.

Nowa informacja w zakładce WALNE ZGROMADZENIE
wejdź

Informacja z dnia 01-04-2015r.

W dniu 03 kwietnia 2015r. (piątek) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 13:00.
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja z dnia 04-03-2015r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 28-01-2015r.

WAŻNY KOMUNIKAT

ŁÓDZKA POLICJA OSTRZEGA!!! UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH POLICJANTÓW!!! zobacz

Informacja z dnia 22-01-2015r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów informuje, że nie prowadzi usług za które pobierane są pieniądze w mieszkaniach.
W ostatnim czasie nasiliły się przypadki nachodzenia mieszkańców przez osoby oferujące swoje usługi. Osoby te powołują się na uzgodnienia ze Sp-nią, co jest oczywistą nieprawdą. Zdarzają się również fakty wyłudzania pieniędzy z tytułu opłat czynszowych jak również odczytów i montażu wodomierzy.
Ponieważ Sp-nia nie pobiera żadnych pieniędzy w mieszkaniach - prosimy o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi odpłatne wykonanie różnego typu usług.

Informacja z dnia 19-12-2014r.

W dniu 31 grudnia 2012r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 12:00
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36.

Informacja z dnia 18-06-2014r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 08-05-2014r.

Informacje o Walnym Zgromadzeniu

wejdź

Informacja z dnia 19-03-2014r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 07-01-2014r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 20-12-2013r.

Od dnia 20 listopada 2013r. wejście na podstronę regulaminy wymaga zalogowania się.
Identyfikator i hasło niezbędne do wejścia na powyższą podstronę, znajduje się na nowej karcie użytkownika pod numerem indywidualnego rachunku bankowego.

Informacja z dnia 12-11-2013r.

W dniu 23 listopada 2013r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 15:00 (za Wigilię 24 grudnia 2013r.)

Informacja z dnia 06-11-2013r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 30-10-2013r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 30-10-2013r.

W dniu 31 października 2013r. (czwartek) KASA pracuje od 09:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 14:00, Dział czynszów w godz. 8:00 - 15:00.

Informacja z dnia 09-10-2013r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 28-08-2013r.

Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 07-08-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 04-07-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 24-05-2013r.

Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

wejdź

Informacja z dnia 15-05-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 23-04-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia....

wejdź

Informacja z dnia 10-04-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 27-03-2013r.

W dniu 29 marca 2013r. (piątek) KASA pracuje w godz. 9:30 - 12:00, Dział czynszów w godz. 8:00 - 13:00.

Informacja z dnia 13-03-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 05-02-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 16-01-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

ZAWIADOMIENIE z dnia 07-01-2013r.

Zawiadomienie w związku z ARTYKUŁEM PRASOWYM, który ukazał się w "DZIENNIKU ŁÓDZKIM"
w dniu 07-01-2013r.

zobacz

Informacja z dnia 03-01-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 02-01-2013r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 20-12-2012r.

W dniu 24 grudnia 2012r. (poniedziałek) Biuro Zarządu nie pracuje
Awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Spółdzielczego tel. 42 637 36 36

Informacja z dnia 12-12-2012r.

Nowa pozycja na podstronie "regulaminy" (punkt.13)

wejdź

Informacja z dnia 12-12-2012r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 06-12-2012r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 01-12-2012r.

WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana stawki opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych

wejdź

Informacja z dnia 28-11-2012r.

Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

wejdź

Informacja z dnia 19-11-2012r.

W dniu 24 listopada 2012r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 14:00