Informacja z dnia 03-08-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem sieci wody gorącej w blokach nr 81 przy ulicy Plantowej 13 oraz nr 81A przy ulicy Plantowej 13A przez firmę Veolia Energia Łódź S.A. w dniach m.in. 9 i 10 sierpnia 2018 r. będą przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym, w celu zminimalizowania uciążliwości dla lokatorów, Spółdzielnia w tych samych dniach tj. 9 i 10 sierpnia 2018 r. będzie przeprowadzać wymianę głównych zaworów odcinających na wodociągu zasilającym bloki nr 81 i 81A. Wymiana odbędzie się w piwnicach bloków nr 81 i 81A. Skutkować ona będzie przerwą w dostawie ciepłej i zimnej wody w godzinach 8.00-17.00.

W przypadku pytań i niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z Administracją Osiedla im. W. Reymonta przy ulicy Traktorowej 23A tel. 42613-08-50.

Za niedogodności ze strony Spółdzielni serdecznie przepraszamy.

Informacja z dnia 20-07-2018r.

WAŻNY KOMUNIKAT
- Informacja o wymianie domofonów - zobacz
- Informacja o wymianie wodomierzy - zobacz
- Wzór informacji o wymianie wodomierzy - zobacz

Informacja z dnia 28-06-2018r.

WAŻNY KOMUNIKAT do właścicieli lokali o odrębnej własności

W nawiązaniu do pism otrzymywanych z Urzędu Miasta Łodzi w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zwracamy się z prośbą o:

- wypełnienie wysłanych wniosków załączonych do pism i dostarczenie niezwłocznie do Spółdzielni,
- w przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela lokalu spadkobiercy winni przeprowadzić postępowanie spadkowe i ujawnić nowych właścicieli w księdze wieczystej.

Nie złożenie wniosków i nieuregulowany stan prawny lokalu uniemożliwia prowadzenie postępowania i będzie podstawą do jego zawieszenia.

Sprawę prosimy traktować jako pilną.

Wszelkie informacje udzielane będą w siedzibie Spółdzielni w Łodzi ul. Wici 1 tel. 42 613-08-22, 42 613-08-30 (sekretariat) lub w pokoju nr 22.

Informacja z dnia 22-06-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:
1. ul. Aleksandrowska 10 bl. nr 11- sucha brzoza
2. ul. Aleksandrowska 18 bl. nr 7 - sucha brzoza
3. ul. Aleksandrowska 20 bl. nr 7A- zasychająca lipa, jarząb i jesion
4. ul. Łanowa 97 pawilon 22 - zasychający jesion
5. ul. Łanowa 111A bl. nr 27 - wypróchniała jarzębina
6. ul. Traktorowa 43 bl. nr 47 - zasychająca robinia i topola
7. ul. Plantowa 7 bl. nr 62 - sucha robinia
8. ul. Plantowa 5bl. nr 64 - suche drzewo
9. ul. Łanowa 4A - zasychający pochylony jesion
10. ul. Rojna 32 bl. 254 - zasychające topole
11. ul. Rojna26 a bl. nr 256 - zasychająca topola
12. ul. Lniana 36 bl. nr 344 - wypróchniały dąb
13. ul. Rojna 60 bl. nr 377 - suche drzewo
14. ul. Rojna 58 bl. nr 379 - suche drzewo
15. ul. Rojna 58 A bl. nr 383 - suche drzewo
16. ul. Rojna 50 bl. nr 386 - suche drzewo
17. ul. Rojna 50A bl. nr 391 - suche drzewo
18. ul. Rojna 50F bl. nr 394 - sucha jabłoń

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 23-01-2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w lokalizacji: Al. Pasjonistów 4 - cztery topole

Podstawa prawna:
- Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
Dz. U. z 2015r. Poz 1045
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
Dz. U. z 2016r. Poz 2249

Informacja z dnia 20-11-2017r.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ŁODZI PRZY UL. ROJNEJ.

 • Pełny tekst obwieszczenia - zobacz
 • Informacja z dnia 22-08-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że istnieje możliwość zakupu przez Członków Spóldzielni drewno wiatrołomów w cenie 70 zł za m3.
  Informacji udzielają administracje osiedli telefonicznie.
  Administracja Osiedla im W. Reymonta - tel. 42 613 08 50
  Administracja Osiedla im. S. Żeromskiego - tel. 42 613 08 60
  Administracja Osiedla im. M. Konopnickiej - tel. 42 613 08 70

  Informacja z dnia 22-08-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Dostawca ciepła firma Veolia Energia Łódź SA uprzejmie informuje, że w dniach 30.08.2017r (środa) i 31.08.2017r (czwartek) będą przeprowadzone niezbędne prace konserwacyjne na sieci ciepłowniczej.
  W związku z powyższym mogą nastąpić krótkotrwałe zakłócenia w dostawie ciepła.

  Lista budynków objęta pracami konserwacyjnymi zobacz

  Informacja z dnia 10-08-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

  W okresie od 01.08.2017 roku do 31.01.2018 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
  - Traktorowa 78a
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 665 15 10
  - Traktorowa 67 - rejon pawilonów handlowych
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy st.sierż. Marta Pawlik tel. 42 665 15 10
  - Lniana 9
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 665 15 06
  - Rojna 41 - rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 665 15 06

  Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

  Informacja z dnia 25-07-2017r.

  DOSTAWCA CIEPŁA FIRMA VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. (ODPOWIEDZIALNA ZA BRAK CIEPŁEJ WODY) INFORMUJE, IŻ TERMIN USUNIĘCIA PRZEDMIOTOWEJ AWARII PRZEWIDZIANY JEST NA DZIEŃ 26.07.2017 DO GODZ. 8:00

  Informacja z dnia 11-04-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Aleksandrowska 10 bl. nr 11- sucha brzoza
  2. ul. Łanowa 85 paw. 85 - suchy głóg
  3. ul. Łanowa 30 bl. nr 31 - suchy jarząb
  4. ul. Łanowa 2 bl. nr 63 - pochylona brzoza, sucha brzoza
  5. ul. Łanowa 4a paw. 78/78a - dwie zasychające topole
  6. ul. Plantowa 23 bl. nr 67 - zasychający pochylony jesion
  7. ul. Grabieniec 20 bl. nr 204 - zasychający klon, sucha jabłoń
  8. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - zasychające drzewo
  9. Al. Harc. Zatorowców 7 bl. nr 210 - suche drzewo
  10. ul. Rojna 19 paw 145 - zasychający jarząb
  11. ul. Judyma 17 bl. nr 247 - suche drzewo
  12. ul. Judyma 15 bl. nr 248 - suche drzewo
  13. Al. Pasjonistów 12 bl. nr 257 - zasychające drzewo
  14. ul. Wici 24 bl. nr 307 - suche jarzą i zasychający jesion
  15. ul. Lniana 13 bl. nr 319 - suchy jarząb
  16. ul. Lniana 3 bl. nr 314 - dwie zasychające topole i robinia
  17. ul. Rydzowa 17 bl. nr 353 - dwie zasychające jabłonie i jarząb
  18. ul. Wici 42 bl. nr 375 - zasychająca topola
  19. ul. Wici 44 paw 417 - zasychająca topola i jarząb

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Informacja z dnia 11-04-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Lnianej 13 blok nr 319 - 3 lipy od strony balkonów
  2. ul. Rojnej 58 blok nr 379 - 2 brzozy
  3. ul. Rojnej 50 B blok nr 393 - 2 topole

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja z dnia 20-03-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Łanowej 20 blok nr. 41 - 4 drzew przy IV klatce,
  2. ul. Łanowej 6 blok nr 60 - kasztanowiec przy III klatce,
  3. Al. Pasjonistów 18A blok nr 259 - śliwka mirabelka przy IV klatce,
  4. Al. Rojnej 62b blok nr 382 - sosna przy IV klatce,
  5. skwer Olszynki Grochowskiej - 4 suche brzozy,
  6. ul. Wiernej Rzeki 2 - 2 topole,
  7. Al. Pasjonistów 2 teren zielony - suche brzozy i olszyny.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045
  - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach -
  Dz. U. z 2016r. Poz 2249

  Informacja z dnia 24-02-2017r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na parkingu przy ul. Aleksandrowskiej 56:

  1. 4 robinie akacjowe,
  2. 2 brzozy brodawkowate,
  3. 5 klonów zwyczajnych.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 17-02-2017r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie programu DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS II Komisariat Policji KMP w Łodzi informuję, że dzielnicowi obsługujący swoje rejony znajdujące się na terenie naszej Spółdzielni prowadzą tak zwane działania priorytetowe. Działania takie prowadzone są przez okres 6 miesięcy. Mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w jednym danym miejscu. Działanie takie prowadzą dzielnicowi, lecz zadania zleca również innym siłą policyjnym jak również poza policyjnym jak Straż Miejska, Urząd Miasta Łodzi.

  W okresie od 01.02.2017 roku do 31.07.2017 roku działania takie będą prowadzone w niżej wymienionych miejscach:
  - Rojna 1/5 - rejon sklepu Żabka.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Dawid Ratajek tel. 42 655 15 10
  - Traktorowa 63 - rejon sklepu Żabka.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps.szt. Andrzej Gruszczyński tel. 42 655 15 06
  - Wici 6 - rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy aps. Arkadiusz Banaszkiewicz tel. 42 655 15 10
  - Rojna 25- rejon pawilonu handlowego.
  Działania dotyczące wyeliminowania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Czynności prowadzi dzielnicowy sierż. Marek Warczyński tel. 42 655 15 06

  Jednocześnie zwracamy się do osób zamieszkujących lub przebywających w okolicach wymienionych punktów, mogących przekazać istotne uwagi w celu eliminacji występujących zjawisk o kontakt z właściwym terenowo dzielnicowym.

  Informacja z dnia 08-02-2017r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 19-10-2016r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Firma "VEOLIA" producent i dostawca energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody informuje, że w dniu 19.10.2016 (środa) z powodu awarii ciepłociągu w godz. 9:00 - 13:00 wstrzymane będą dostawy ciepła na terenie osiedla im. M.Konopnickiej.
  Za utrudnienia przepraszamy.

  Zarząd

  Informacja z dnia 15-06-2016r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 13-05-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Wici 60 blok nr 365 - klon od strony zachodniej,
  2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 1" działka nr 12 - cztery olchy czarne; działka nr 14 - pięć olch czarnych,
  3. ul. Rojna 58A blok nr 383 - dwie robinie: jedna przy stacji trafo od strony zachodniej i druga od strony wschodniej.
  4. ul. Aleksandrowska 14A - wiśnie od strony zachodniej przy klatce I.
  5. ul. Aleksandorwoska 12 - dwie topole szczyt północny.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 13-05-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Lniana 12 bl. nr 333 - klon od strony zachodniej,
  2. Aleja Salomei Brynickiej ROD "Wisienka 2" działka nr 33 - dwie sosny i świerk,
  3. ul. Traktorowa 94C bl. nr 206 - zaschnięte rododendrony od strony wschodniej budynku.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 04-04-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Wici 20 bl. nr 308 - świerk od strony południowej na wysokości 5 klatki,
  2. ul. Lniana 28 bl. nr 340 - drzewo od strony wschodniej na wysokości 2 klatki,
  3. ul. Rojna 52 bl. nr 385 - krzewy od strony zachodniej i topola od strony północnej.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 16-03-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę lipy rosnącej przy ul. A.Radka 6 blok nr 263 od strony wschodniej.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 08-03-2016r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Aleksandrowska 14 bl. nr 9 - suchy jarząb,
  2. ul. Aleksandrowska 18a bl. nr 15 - jarząb,
  3. ul. Aleksandrowska teren zielony przy górce - suche drzewa,
  4. ul. Traktorowa 57 bl. nr 36 - zasychające mirabelki,
  5. ul. Łanowa 6 bl. nr 60 - zasychające topole,
  6. ul. Plantowa 27 bl. nr 66A - świerk,
  7. ul. Traktorowa 90 bl. nr 209 - sucha topola,
  8. al. Pasjonistów 4 paw. nr 153 - topole,
  9. ul. Rojna 28 bl. nr 252 - jarzęby i śliwy,
  10. ul. A. Radka 8 bl nr 262 - zasychające śliwy,
  11. ul. Rydzowa 4 bl. nr 301 - jabłoń,
  12. ul. Wici 26 bl. nr 305 - jabłoń,
  13. ul. Wici1 8 bl. nr 313 - jesiony,
  14. ul. Lniana 5 bl. nr 316 - akacje i jesiony,
  15. ul. Lniana 7 bl. nr 318 - wierzba,
  16. ul. Lniana 23 bl. nr 324 - jesion,
  17. al. Wici 30 bl. nr 326 - jarząb,
  18. ul. Lniana 25 bl. nr 327 - jarząb,
  19. ul. Lniana 30 bl. nr 343 - topola,
  20. ul. Rojna 35 bl. nr 349 - wypróchniała topola,
  21. ul. Rydzowa 13 bl. nr 352 - topole przy parkingu,
  22. ul. Rydzowa 21 bl. nr 354 - suchodrzew,
  23. ul. Wici 62 bl. nr 366 - zasychająca śliwa
  24. ul. Rydzowa 22 paw. 425 - jarząb,
  25. u. Rojna 52a paw. 427 - wypróchniałe drzewo,
  26. al. S. Brynickiej - wypróchniałe drzewa na terenach zielonych,
  27. Skwer Olszynki Grochowskiej - wypróchniałe zasychające drzewa.

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 21-10-2015r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 15-10-2015r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że zamierza złożyć wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w niżej wymienionych lokalizacjach:

  1. ul. Łanowa 20b bl. nr 42 - sucha topola
  2. ul. Traktorowa 45 bl. nr 46 - suche trzmieliny
  3. ul. Łanowa 14b Ogród Jordanowaski - suche: jabłoń ozdobna, 4 jarząby, klon, 2 olsze.
  4. ul. Łanowa 20 bl. nr 40 - jarząb
  5. ul. Plantowa 3 bl. nr 61
  6. ul. Judyma 9 bl. nr 251 - suche: topola i wiśnia
  7. ul. Judyma 13 bl nr 249 - suchy lilak
  8. ul. Wici 20 bl. nr 308 - suchy lilak, i jarząb
  9. ul. Lniana 13 bl nr 319 - suchy lilak
  10. ul. Rojna 50a bl. nr 391 - sucha jabłoń
  11. ul. Wici 18 bl. nr 309 - suchy kasztanowiec
  12. ul. Wici74 bl. nr 361 - wypróchniała topola

  Podstawa prawna:
  - Art 83 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (UOP) - Dz. U. z 2013 poz 627 ze zmianami.
  - Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw -
  Dz. U. z 2015r. Poz 1045

  Informacja z dnia 09-08-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Departament informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż
  Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych nie rozsyła, a także nie współpracuje z podmiotami przesyłającymi "Obwieszczenia o zakończeniu migracji ksiąg wieczystych" wraz z "zobowiązaniem do uiszczenia jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 30 zł".
  Przedmiotowe pismo nie pochodzi od Ministerstwa Sprawiedliwości i nie wywołuje skutków prawnych.
  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osoby, które otrzymały takie druki nie są zobowiązane do uiszczania opłat z tego tytułu.

  Informacja z dnia 25-05-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Informujemy o awarii centrali telefonicznej w Administracji im. W. Reymonta, ul. Traktorowa 23a.
  Mogą wystąpić problemy przy próbie kontaktu telefonicznego z pracownikami Administracji za co bardzo przepraszamy.

  Informacja z dnia 14-05-2015r.

  Nowa informacja w zakładce WALNE ZGROMADZENIE
  wejdź

  Informacja z dnia 04-03-2015r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 28-01-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  ŁÓDZKA POLICJA OSTRZEGA!!! UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH POLICJANTÓW!!! zobacz

  Informacja z dnia 22-01-2015r.

  WAŻNY KOMUNIKAT

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów informuje, że nie prowadzi usług za które pobierane są pieniądze w mieszkaniach.
  W ostatnim czasie nasiliły się przypadki nachodzenia mieszkańców przez osoby oferujące swoje usługi. Osoby te powołują się na uzgodnienia ze Sp-nią, co jest oczywistą nieprawdą. Zdarzają się również fakty wyłudzania pieniędzy z tytułu opłat czynszowych jak również odczytów i montażu wodomierzy.
  Ponieważ Sp-nia nie pobiera żadnych pieniędzy w mieszkaniach - prosimy o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami oferującymi odpłatne wykonanie różnego typu usług.

  Informacja z dnia 18-06-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 08-05-2014r.

  Informacje o Walnym Zgromadzeniu

  wejdź

  Informacja z dnia 19-03-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 07-01-2014r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 20-12-2013r.

  Od dnia 20 listopada 2013r. wejście na podstronę regulaminy wymaga zalogowania się.
  Identyfikator i hasło niezbędne do wejścia na powyższą podstronę, znajduje się na nowej karcie użytkownika pod numerem indywidualnego rachunku bankowego.

  Informacja z dnia 12-11-2013r.

  W dniu 23 listopada 2013r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 8:00 - 15:00 (za Wigilię 24 grudnia 2013r.)

  Informacja z dnia 06-11-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 30-10-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 30-10-2013r.

  W dniu 31 października 2013r. (czwartek) KASA pracuje od 09:30 do 11:30 oraz od 12:00 do 14:00, Dział czynszów w godz. 8:00 - 15:00.

  Informacja z dnia 09-10-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 28-08-2013r.

  Nowe pozycje na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 07-08-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 04-07-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 24-05-2013r.

  Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  wejdź

  Informacja z dnia 15-05-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 23-04-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi" - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia....

  wejdź

  Informacja z dnia 10-04-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 13-03-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 05-02-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 16-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  ZAWIADOMIENIE z dnia 07-01-2013r.

  Zawiadomienie w związku z ARTYKUŁEM PRASOWYM, który ukazał się w "DZIENNIKU ŁÓDZKIM"
  w dniu 07-01-2013r.

  zobacz

  Informacja z dnia 03-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 02-01-2013r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 12-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "regulaminy" (punkt.13)

  wejdź

  Informacja z dnia 12-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 06-12-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 01-12-2012r.

  WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana stawki opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych

  wejdź

  Informacja z dnia 28-11-2012r.

  Nowa pozycja na podstronie "przetargi"

  wejdź

  Informacja z dnia 19-11-2012r.

  W dniu 24 listopada 2012r. (sobota) biuro Zarządu Sp-ni pracuje w godz. 7:30 - 14:00