DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

w miesiącach

kwiecień - czerwiec 2020 r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zaleceniami władz, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż w miesiącu maju Dyżur Członka Rady Nadzorczej zostaje odwołany.