Spółdzielnia Mieszkaniowa

"TEOFILÓW"

ul. Wici 1, 91-157 Łódź

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi poszukuje pracownika do Działu Ewidencji Czynszów.
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie, znajomość obsługi komputera
oraz motywacja do pracy.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Prosimy o składanie CV do sekretariatu Spółdzielni, ul. Wici 1. Tel. 42 613 08 27.

!!! WAŻNE !!!

W związku z pandemią koronawirusa, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że przedłuża termin wnoszenia opłat czynszowych za miesiąc marzec 2021 r. do ostatniego dnia miesiąca.

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXV/1136/20 dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów. Uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego z dnia 22 stycznia 2021 r. poz. 270.
Od 1 marca 2021 r. mieszkańcy Łodzi zapłacą 34 zł za osobę za śmieci segregowane
i 68 zł za osobę za śmieci niesegregowane.

Harmonogram wywozu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zobacz

INFORMACJA

Dostęp do serwisu E-BOK został przywrócony.

Przepraszamy za utrudnienia

Szanowni Mieszkańcy,

z uwagi na liczne pytania związane z funkcjonowaniem serwisu EBOK informujemy, że w okresach rozliczenia liczników wody tj. zwykle przełom stycznia i lutego oraz przełom czerwca i lipca, działanie EBOK zostaje wstrzymane z uwagi na konieczność przygotowania i analizy znacznej ilości rozliczeń (wprowadzenie odczytów, rozliczenie zużyć, drukowanie oraz przygotowanie informacji w ilości około 30 tys.). W okresie tym przeprowadzana jest również konserwacja systemów. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które docierają do Państwa były prawidłowe, a czas przygotowania jak najkrótszy.
W czasie wyłączenia serwisu EBOK w celu uzyskania dokładnych informacji proponujemy korzystanie z poczty elektronicznej.
Przepraszamy za utrudnienia

Szanowni Państwo,
zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli władz miasta w dniu 30 grudnia 2020r. zwołana zostanie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której przegłosowany będzie nowy projekt uchwały w sprawie ustalania opłat za wywóz śmieci. Projekt zakłada podwyżkę opłat, naliczanych według dotychczasowych zasad, tj. od osoby. Cena wzrośnie o 10 zł od osoby.
Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, czyli najwcześniej 1 lutego 2021r.
Jednocześnie władze Łodzi zapowiadają, że wrócą do przygotowania projektu uchwały, która pozwoli powiązać opłatę za odbiór śmieci ze zużyciem wody po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej uzasadnienia decyzji unieważniającej uchwałę z dnia 19 listopada 2020r. Nowe rozwiązania planują wprowadzić w życie najpóźniej w II kwartale 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych - zobacz

INFORMACJA

RIO w sprawie opłat za śmieci - zobacz

INFORMACJA

Wyniki głosowania w ŁBO 2020/2021 Teofilów - Wielkopolska - zobacz

Wyniki głosowania w ŁBO 2020/2021 - zobacz

!!! W A Ż N E !!!

Szanowni Mieszkańcy

zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającym sposób naliczania opłat z tytułu wywozu nieczystości, stanowiącym rzeczywistą podwyżkę opłat z tego tytułu.

zobacz

!!! U W A G A !!!

Informacja dotycząca zmian związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej "TEOFILÓW"
zobacz

INFORMACJA

W związku z protestami mieszkańców wynikającymi z pogłębiającego się stanu pandemii wymiana domofonów w blokach 29,49,50 zostaje wstrzymana do odwołania

Zachęcamy do zapoznania się ofertą zajęć plastycznych, wokalnych i językowych dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Domu Kultury "Relax"
ul. Rydzowa 5. Harmonogram zajęć w przygotowaniu.
Informacje pod numerami telefonów: 42 613 08 82 lub 573 442 272.

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury "Relax" przy ul. Rydzowej 5.
Informacje pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o wymianie wodociągu ul. Jagny.
zobacz

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem ilości zakażeń koronawirusem na terenie naszego miasta oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 i w administracjach.

Prosimy o czasowe korzystanie z nastepującej drogi korespondencyjnej:
- pocztowej,
- e-mailowej,
- kontaktu telefonicznego z pracownikami Spółdzielni,
- wrzucania korespondencji do skrzynki korespondencyjnej zlokalizowanej przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. Wici 1.

Potwierdzenie złożenia korespondencji otrzymają Państwo na podany numer telefonu lub adres poczty e-mailowej.
- zobacz

Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze wzrostem dynamiki rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa, jak i pracowników Spółdzielni zmuszeni jesteśmy apelować do Państwa o ograniczenie wizyt w Spółdzielni wyłącznie do spraw, które tego wymagają.
W przypadku konieczności osobistego stawienia się w Spółdzielni prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad ograniczających roznoszenie się wirusa, w tym zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w budynku. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej, mailowej lub faksowej.
więcej..

Informacja jak segregować odpady zgodnie z wytycznymi UM Łodzi - zobacz

Projekt rewitalizacji parku przy Centrum Twórczości "Lutnia" - zobacz

Budżet Obywatelski 2019 - wyniki głosowania - zobacz

Drastyczny wzrost opłat za śmieci - zobacz

Spółdzielnia informuje, że w sąsiedztwie C.T. "Lutnia" (od strony południowej) w miejscu dotychczasowego placu po lodowisku, rozpoczęto budowę terenów zielonych.

Jak należy segregować odpady - zobacz

Z uwagi na problemy techniczne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do niektórych informacji. Za utrudnienia przepraszamy.

!!! WAŻNE !!!
Wymiana domofonów - zobacz

Sprawy związane z technicznymi aspektami montażu nowych domofonów cyfrowych w zasobach Spółdzielni (umawianie montaży, usterki, awarie, dodatkowe pastylki, zmiany w funkcjonalności - np. skrócenie czasu sygnału dzwonka itp.) prosimy bezpośrednio zgłaszać do firmy Digitech
w godz. 9-16 (pn-pt) pod numerem telefonu 42 671-34-68
.
W przypadku braku możliwości kontaktu z firmą DIGITECH prosimy o zgłoszenie problemu do właściwej miejscowo Administracji osiedla.

Wymiana wodomierzy - zobacz

!!! WAŻNE !!!
RODO - Obowiązek informacyjny - zobacz

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że od dnia 1 października 2017r. zmianie uległa firma świadcząca usługi pogotowia spółdzielczego po godzinach pracy administracji osiedli.
Obsługę zasobów Spółdzielni realizuje firma "PRYM" P.P.H.U. Grzelka and Grzelka.

AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:
42 640 41 05
42 640 41 06
601 880 504

Jednocześnie informujemy, że w przypadku NIEUZASADNIONEGO WEZWANIA POGOTOWIA SPÓŁDZIELCZEGO, kosztami jego dojazdu i pracy zostanie OBCIĄŻONY WZYWAJĄCY. 1. Godziny pracy Spółdzielni:
  • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
  • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 17.30
 2. Godziny pracy kasy:
  • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz od 12.00 do 14.00
  • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 13.30 oraz od 14.00 do 17.00
 3. Godziny przyjęć mieszkańców przez członków Zarządu:
  • wtorki w godzinach od 10.30 do 13.00 oraz od 15.00 do 17.00
 4. Dyżury członków Rady Nadzorczej:
  • pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00 zgodnie z załączonym harmonogramem - zobacz
 5. Ważne telefony:
  • Telefon Alarmowy - tel. 112
  • Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
  • Straż Pożarna - tel. 998
  • Policja - tel. 997
  • Straż Miejska - tel. 986

  • Pogotowie Spółdzielcze "PRYM" - tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06
  • Pogotowie Dźwigowe - tel. 42 655 70 19
  • Pogotowie Gazowe - tel. 992, 42 678 51 22, 42 674 66 95
  • Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994, 42 678 35 46
  • Pogotowie Energetyczne - tel. 42 675 10 00 (w sytuacji zagrożenia życia lub mienia tel. 991)
  • Pogotowie Ciepłownicze "VEOLIA" - całą dobę tel. 993
   tel. 42 675 45 10, 42 675 45 11, 42 675 45 12
   Rej. II - godz. 7:00-15:00 tel. 42 675 57 22, 42 675 57 40
Ostatnia data aktualizacji: